Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Darowizna udziału w nieruchomości to akt prawny, w którym właściciel przekazuje swoje udziały w nieruchomości na rzecz innej osoby bez wynagrodzenia. Darowizna udziału może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, takich jak domy, mieszkania, działki, lokale użytkowe itp.

 

Darowizna udziału w nieruchomości

Aby dokonać darowizny udziału w nieruchomości, konieczne jest spełnienie pewnych wymagań i przeprowadzenie odpowiednich formalności prawnych. Przede wszystkim wszystkie strony posiadające nieruchomość muszą wyrazić zgodę na dokonanie darowizny, a darczyńca musi posiadać pełne prawo do darowanego udziału. W artykule 199 kc. jest jasno napisane, że jeśli zarządzanie współwłasnością wykracza poza zakres zwykłego zarządzania, to potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli. A darowizna udziału  w nieruchomości zdecydowanie wykracza poza standardowe wykorzystanie nieruchomości. Następnie konieczne jest sporządzenie umowy darowizny, która powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez wszystkie strony posiadające nieruchomość i strony obdarowywane. Umowa darowizny udziału w nieruchomości powinna zawierać klauzule dotyczące przekazania udziału oraz wszelkie inne istotne warunki i postanowienia.

Po zawarciu umowy darowizny udziału w nieruchomości konieczne jest zgłoszenie darowizny do odpowiednich organów administracyjnych, takich jak urząd skarbowy oraz uiszczenie opłaty.

Warto zaznaczyć, że z uwagi na różnice w przepisach prawnych w różnych krajach, procedury i wymogi dotyczące darowizny udziału w nieruchomości mogą się różnić.

darowizna udziału w nieruchomości koszty

 

Darowizna udziału w nieruchomości koszty

Koszty związane z darowizną udziału w nieruchomości są często niebagatelne, a otrzymanie darowizny nie zawsze wiążę się z przyjemnościami. Darowizna udziału w nieruchomości koszty: mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i lokalnych przepisów prawnych. Poniżej przedstawiamy: darowizna udziału w nieruchomości koszty:

  1.  Podatek od darowizny: podatek od darowizny jest płacony w przypadku przekazania udziału w nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Wysokość podatku zależy od wartości darowanej nieruchomości i stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Obecnie stawki podatku wynoszą 3% dla najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwa) oraz 7% dla pozostałych przypadków.
  2.  Opłaty notarialne: niezbędny jest notariusz, który pobiera opłaty za swoje usługi związane z formalnościami prawno-notarialnymi.
  3.  Opłaty rejestracyjne: przekazanie udziału w nieruchomości może wymagać wpisu do odpowiedniego rejestru nieruchomości. W związku z tym mogą być naliczane opłaty rejestracyjne lub administracyjne związane z dokonaniem zmiany właściciela udziału w nieruchomości. Należy również dokonać wpisu do tak zwanej księgi wieczystej nieruchomości.
  4.  Koszty doradztwa prawno-podatkowego: zaleca się skorzystanie z usług prawnika lub doradcy podatkowego przy przeprowadzaniu darowizny udziału w nieruchomości. Usługi takie mogą być dodatkowym kosztem związanym z uzyskaniem porad prawnych i podatkowych dotyczących procesu darowizny.

 

Darowizna udziału w nieruchomości podatek

Obowiązek podatkowy spoczywa na osobie obdarowywanej, czyli tej której „darujemy” udziały w nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy SD podstawę do opodatkowania stanowi wartość nabytego darowizny po potrąceniu długów i obciążeń. Oznacza to, że opodatkowujemy czystą wartość, a nie np. długi danej nieruchomości. Wartość darowizny określa się na podstawie cen rynkowych – oznacza to, że wszelkiego rodzaju próby zaniżenia wartości spalą na panewce, ponieważ brana jest pod uwagę wartość nieruchomości na rynku, jej ewentualne położenie w Polsce, stopień zużycia, stan techniczny i prawny oraz ceny podobnych nieruchomości w okolicy. Jeśli określona przez obdarowaną osobę cena nieruchomości różni się od ceny określonej przez biegłego powołanego przez urząd skarbowy o ponad 33% – koszty opinii biegłego ponosi nabywca. Darowizna udziału w nieruchomości – to, że jest to współwłasność, nijak nie wpływa na konieczność zapłacenia podatku. Własność i współwłasność niczym się nie różnią w kontekście prawa. Po prostu należy wyliczyć ułamkową wartość nieruchomości i to od niej naliczyć podatek.