Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Skup nieruchomości z dożywociem
Skup nieruchomości z problemami

Inne nasze usługi:

▶     Skup nieruchomości

▶   Skup nieruchomości z problemami

▶  Skup udziałów

Skup nieruchomości z dożywociem

Z umową dożywocia mamy do czynienia w sytuacji, gdy nabywca nieruchomości zobowiązał się do zapewnienia zbywcy dożywotnie utrzymanie, w zamian za przeniesienie na niego własności nieruchomości. Jeśli żadna inna umowa nie została zawarta, kupujący musi wówczas przyjąć zbywcę jako domownika. Przepis ten regulują art. 908-916 KC.

Umowa dożywocia jest praktyką często stosowaną przez osoby starsze, które osiągając wiek emerytalny, zastanawiają się jak zabezpieczyć kolejne lata swojego życia. Taka opcja pozwala zapewnić im odpowiednią dożywotnią opiekę a często również organizację pogrzebu na koszt nabywcy nieruchomości.

Prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym, co oznacza w praktyce, że dożywotnik nie może przenieść go na inną osobę w drodze czynności prawnej. Nie może być również przedmiotem spadku i wygasa najpóźniej w dniu śmierci dożywotnika.

Przedmiotem takiej umowy może być każda nieruchomość, udział w jej współwłasności a także prawo użytkowania wieczystego. Warto zatem pamiętać, że umowa dożywocia może dotyczyć jedynie części nieruchomości lub udziału we współwłasności. Osoba będąca posiadaczem nieruchomości z ustanowionym dożywociem, w każdej chwili może właściwie rozporządzać swoim prawem własności.

Nieruchomość z ustanowioną umową dożywocia, jest nieruchomością z tzw. wadą prawną. Stanowi to problem podczas sprzedaży, ponieważ w tym przypadku prawo dożywocia przechodzi na nowego nabywcę. Staje się on wówczas odpowiedzialny za dotychczasowe zobowiązania zbywcy względem dożywotnika. Niestety faktem jest, że nieruchomość obciążona taką umową, często bardzo skutecznie odstrasza potencjalnych nabywców. Bywa również, że właściciel zmuszony jest do takiego obniżenia ceny nieruchomości, że jej sprzedaż staje się nieopłacalna.

W takiej sytuacji proponujemy skorzystanie z usług naszej firmy. Skupujemy nieruchomości za gotówkę na terenie całej Polski.

Nieruchomości z problemami nie stanowią dla nas żadnych trudności, jesteśmy otwarci na skup mieszkań, domów, kamienic, lokali handlowych:

  • z zadłużeniem,
  • z hipoteką,
  • z pożyczką prywatną,
  • ze służebnością,
  • udziały w nieruchomości,
  • z komornikiem,
  • ze spadku,
  • z lokatorem,
  • do remontu,
  • po rozwodzie;

Skup nieruchomości z dożywociem

Kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza, po krótkim czasie otrzymasz od nas odpowiedź z korzystną ofertą. Pomożemy Ci na każdym etapie sprzedaży. Z nami możesz liczyć na szybką i bezpieczną transakcję a należność w postaci gotówki lub przelewu natychmiastowego, otrzymasz od nas z chwilą podpisania umowy.