Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Skup udziałów po rozwodzie
Skup udziałów

Inne nasze usługi:

▶     Skup nieruchomości

▶   Skup nieruchomości z problemami

▶  Skup udziałów

Skup udziałów po rozwodzie

Skup nieruchomości jest usługą, która jak mogłoby się wydawać, obejmuje głównie skup domów, skup mieszkań lub innych lokali użytkowych. W ofercie naszej firmy, znajduje się ponadto również skup nieruchomości zadłużonych, z lokatorami, z hipoteką, z pożyczką prywatną, z dożywociem lub służebnością.

Jedną z usług jakie oferuje nasza firma, jest także możliwość sprzedaży udziałów po rozwodzie.

Zasadą jest, że po uzyskaniu wyroku rozwodowego, z chwilą ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Wynika to wprost z art. 43§1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jeżeli w sprawie o podział majątku, na żądanie jednego z małżonków nie zostaną ustalone inne udziały, przysługuje on małżonkom w równej wartości, niezależnie od przyczyny ustania wspólności ustawowej.

Rozwiedziony małżonek ma prawo dysponowania swoją częścią majątku według własnej woli.

Posiadając zatem choćby niewielki udział w nieruchomości, będzie mógł je sprzedać. Sprzedaż udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody byłego współmałżonka, jednak warunkiem koniecznym do ich sprzedaży jest wpis w księdze wieczystej.

 

Skup udziałów po rozwodzie

 

Często podział majątku w postaci nieruchomości bywa zbyt kosztowny lub zupełnie niemożliwy do wykonania. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z naszej oferty, jaką jest skup udziałów w majątku po rozwodzie. Kontaktując się z nami uzyskasz wszelkie niezbędne informacje.

W niedługim czasie wycenimy wartość Twoich udziałów. Jeśli nasza propozycja skupu okaże się dla Ciebie odpowiednia, niezwłocznie podejmiemy działania niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

Pełną należność otrzymasz od nas w dniu podpisania umowy a uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na inwestycję w nową nieruchomość.