Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Dla wielu osób sprzedaż nieruchomości jest prawdziwym zastrzykiem gotówki, który pozwala niekiedy odbić się od dna. Zawsze jednak należy pamiętać, że sprzedaż mieszkania bądź domu to nie tylko duża ilość pieniędzy, które zasilają domowy budżet, ale również konieczność uiszczenia podatku dla Urzędu Skarbowego. Kiedy trzeba rozliczyć się z Fiskusem i na kim ciąży ten obowiązek? Podpowiadamy, ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości!

 

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), zależy od wartości transakcji oraz od stawki podatku obowiązującej w danym kraju. W Polsce opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości, czyli działki lub budynku wraz z gruntem, której właściciel dokonuje po upływie 5 lat od daty ich nabycia lub wybudowania. Podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce wynosi 19% wartości sprzedaży, a podlega on opodatkowaniu w formie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku od osób prawnych (CIT), w zależności od statusu prawnej osoby dokonującej sprzedaży. W niektórych sytuacjach, jeśli sprzedana nieruchomość stanowiła siedzibę przedsiębiorstwa lub była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, można zastosować ulgę podatkową i podatek zostanie naliczony tylko od zysku uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez osoby niebędące rezydentami Polski, zastosowanie mogą mieć odmienne przepisy podatkowe. Istnieją także sytuacje, w których podatek nie jest wymagany lub jego stawka jest niższa (np. w przypadku sprzedaży nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe).

W innych krajach stawki podatku od sprzedaży nieruchomości mogą być różne, dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

 

Podatek od nieruchomości jak obliczyć?

Warto pamiętać, że podatek nie jest naszą dobrą wolą, tylko obowiązkiem sprzedającego. Na sprzedającym ciąży ta odpowiedzialność. Należy uiścić podatek do 30 kwietnia roku następnego po sprzedaży nieruchomości, a jego wysokość musimy obliczyć samodzielnie. Oczywiście możemy zaangażować do tego procesu doradcę podatkowego, który rozwieje wszystkie wątpliwości.

Najłatwiej zastosować wzór Dochód = (przychód – koszty uzyskania przychodów) + odpisy amortyzacyjne. Warto pamiętać, że w razie nieścisłości takich jak np. zbyt niska cena w stosunku do wartości rynkowej Urząd Skarbowy może mieć uwagi i uwzględnić wartość rynkową nieruchomości. Do kosztów uzyskania przychodu warto doliczyć np. koszty wybudowania nieruchomości bądź np. nabycie praw majątkowych takich jak np. prawa do wieczystego użytkowania gruntu.

podatek od nieruchomości jak obliczyć

 

Ile wynosi podatek od nieruchomości – przykład

Załóżmy, że sprzedajemy nieruchomość, którą kupiliśmy 6 lat temu za 500 000 złotych. W międzyczasie wykorzystywaliśmy ją do celów prywatnych, a także wynajmowaliśmy część pomieszczeń, co pozwoliło nam na uzyskanie przychodów w wysokości 200 000 złotych. W ciągu 6 lat od nabycia nieruchomości ponieśliśmy koszty związane z jej utrzymaniem, takie jak remonty, opłaty za media, podatki i ubezpieczenia w wysokości 100 000 złotych.

Oznacza to, że nasz dochód ze sprzedaży nieruchomości wynosi:

(Przychód ze sprzedaży) – (koszty uzyskania przychodu) – (odpisy amortyzacyjne) = (500 000 zł – 100 000 zł) – (200 000 zł) = 200 000 zł

Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19%, więc kwota podatku, którą należy zapłacić, wynosi:

200 000 zł x 0,19 = 38 000 zł

Warto zauważyć, że w tym przykładzie nie uwzględniliśmy odpisów amortyzacyjnych, ponieważ nie zostały one uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów, a zatem nie zmniejszają one naszego dochodu. Odpisy amortyzacyjne dotyczą bowiem wydatków poniesionych na nabycie i remont nieruchomości, które z czasem ulegają zużyciu i starzeniu się.

 

Kiedy nie trzeba płacić podatku od nieruchomości?

W Polsce istnieją pewne sytuacje, w których nie trzeba płacić podatku od nieruchomości. Oto niektóre z nich:

  1.  Nieruchomości, które są własnością państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną lub organizacji non-profit, są zwykle zwolnione z podatku od nieruchomości.
  2.  Nieruchomości, które są użytkowane przez kościoły, organizacje wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i rolnicze, a także jednostki samorządu terytorialnego w celu prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym, oświatowym, naukowym, zdrowotnym, opiekuńczym, sportowym lub rekreacyjnym, są również zwolnione z podatku od nieruchomości.
  3.  Nieruchomości mieszkalne, których wartość nie przekracza 10 tysięcy złotych, są zwolnione z podatku od nieruchomości.
  4.  W niektórych przypadkach nieruchomości, na których trwają prace budowlane lub remontowe, są zwolnione z podatku od nieruchomości.
  5.  Nieruchomości, które stanowią własność osób niepełnosprawnych lub mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, mogą być objęte ulgami lub zwolnieniami od podatku od nieruchomości.