Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Posiadanie nieruchomości znacznie ułatwia proces ubiegania się o pożyczkę bądź też kredyt. Stanowi ona dobre zabezpieczenie umowy z uwagi na to, że można je w miarę szybko i prosto sprzedać, w celu zabezpieczenia pożyczki i odzyskania niespłaconych długów. Właśnie… co jeśli nie spłaciliśmy zaciągniętej pożyczki i teraz komornik chce odzyskać niezapłacone raty? Czy egzekucja z nieruchomości może zostać powstrzymana?

 

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją?

Zabezpieczenie nieruchomości przed egzekucją jest możliwe poprzez zastosowanie kilku działań prawnych. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, które mogą pomóc w ochronie nieruchomości przed egzekucją:

  1. Hipoteka – zabezpieczenie nieruchomości hipoteką to jedna z najczęściej stosowanych metod. W takim przypadku wierzyciel zabezpiecza swoje roszczenia na nieruchomości dłużnika, co uniemożliwia sprzedaż takiej nieruchomości bez zgody wierzyciela. Zastosowanie hipoteki wymaga jednak zawarcia umowy z bankiem lub innym wierzycielem.
  2. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – w przypadku, gdy na nieruchomości został już wpisany zapis hipoteczny, warto zwrócić uwagę na to, czy został on ustanowiony zgodnie z wymaganiami ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nieprawidłowo ustanowiona hipoteka może bowiem zostać uchylona przez sąd.
  3. Spis dłużników niewypłacalnych – w przypadku, gdy dłużnik znajduje się na liście dłużników niewypłacalnych (Krajowy Rejestr Długów), warto zwrócić uwagę na to, czy został tam wpisany zgodnie z przepisami prawa. W przypadku błędów lub nieprawidłowości w takim wpisie można złożyć wniosek o jego sprostowanie lub usunięcie.
  4. Ugoda z wierzycielem – w przypadku, gdy dłużnik ma problemy finansowe i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, warto spróbować negocjować z wierzycielem warunki spłaty długu. W przypadku zawarcia ugody, wierzyciel może wycofać wniosek o egzekucję lub zgodzić się na odroczenie terminu spłaty.
  5. Przedawnienie bądź wygaśnięcie zobowiązania.
  6. Prowadzenie egzekucji w sposób niezgodny z prawem,
  7. Niedoręczenie upomnienia przed wszczęciem egzekucji,
  8.   Zastosowanie niedopuszczalnych środków egzekucyjnych np. nieuwzględnienie przez organ spłaty długu.

Warto zauważyć, że powyższe sposoby nie gwarantują pełnej ochrony przed egzekucją, ale mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka utraty nieruchomości. Ostateczne rozwiązanie, jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją, zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz jego umiejętności negocjacyjnych.

jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją

 

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości może zostać powstrzymana! Warto wypracować plan spłaty długu, tak by sprawnie, a jednocześnie w nieobciążający dla dłużnika sposób spłacić problematyczne zobowiązania. Ustalenie dogodnego harmonogramu spłaty jest ważnym elementem tego, jak uniknąć egzekucji z nieruchomości. Należy uregulować zadłużenie, nim komornik zapuka do drzwi, ponieważ komornicy mają za zadanie wyegzekwowanie długu – mogą nie być chętni do dyskusji, a już zwłaszcza jeśli chodzi o negocjacje co do terminów spłaty i ewentualnych opóźnień.

 

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją: podsumowanie

Wiele osób zachowuje się, jakby zamknięcie oczu sprawiło, że sprawa nie istnieje. Nie jest to prawda. Jeśli komornik puka do drzwi, warto z nim porozmawiać: jak z człowiekiem. W przypadku gdy komornik ma tytuł wykonawczy, czyli decyzję sądu uprawomocniającą wierzytelność, ma on prawo dokonywać egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji odmowa wpuszczenia komornika do nieruchomości może skutkować zastosowaniem siły przez asystujących mu funkcjonariuszy.

Należy jednak pamiętać, że egzekucja na nieruchomości jest skomplikowanym i długotrwałym procesem, a wprowadzenie komornika do nieruchomości nie jest równoznaczne z jej sprzedażą. Właściciel nieruchomości ma jednak możliwość stosowania różnych sposobów na to jak uniknąć egzekucji z nieruchomości. Zajęcie mieszkania bądź domu to ostateczność, nie zaś pierwszy środek w repertuarze komornika i warto o tym pamiętać! Do tego jeśli już mamy komornika, warto pomyśleć o skorzystaniu z usługi: skup nieruchomości z komornikiem. To szybki i korzystniejszy finansowo ruch niźli czekanie, aż komornik sam sprzeda nieruchomość.